Nổi bật

Thuốc Arbidol của Nga - sự giống và khác nhau giữa hộp màu xanh và hộp màu đỏ

Đây không phải là thuốc điều trị COVID-19 như trong nhiều quảng cáo ở trên mạng.

Người dùng cần thiết phải có sự khuyến cáo của bác sĩ và cơ sở y tế có thẩm quyền

 

Thuốc Arbidol của Nga - sự giống và khác nhau giữa hộp màu xanh và hộp màu đỏGiống nhau:
Chức năng sử dụng như nhau:
Xem chi tiết chức năng thuốc Arbidol màu xanh (100mg)
Xem chi tiết chức năng thuốc Arbidol màu đỏ (200 mg)

Khác nhau: 

* Tên gọi: Hộp Arbidol màu xanh (Arbido 100mg), hộp Arbidol màu đỏ (Arbidol Maximum 200mg)

* Trọng lượng/viên: Hộp Arbidol màu xanh (100mg), hộp Arbidol màu đỏ (200 mg)
* Độ tuổi được phép sử dụng: Hộp Arbidol màu xanh (từ 6 tuổi trở lên), hộp Arbidol màu đỏ (từ 12 tuổi trở lên)

* Liều lượng sử dụng khác nhau:
- xem chi tiết cách dùng Hộp Arbidol màu xanh (Arbido 100mg),
- xem chi tiết hộp Arbidol màu đỏ (Arbidol Maximum 200mg)

Type and hit Enter to search

Close