Responsive Ad Slot

Quan tâm hiện nay

Tâm điểm

Thuốc Arbidol của Nga - sự giống và khác nhau giữa hộp màu xanh và hộp màu đỏ

Thuốc Arbidol của Nga - sự giống và khác nhau giữa hộp màu xanh và hộp màu đỏGiống nhau:
Chức năng sử dụng như nhau:
Xem chi tiết chức năng thuốc Arbidol màu xanh (100mg)
Xem chi tiết chức năng thuốc Arbidol màu đỏ (200 mg)

Khác nhau: 

* Tên gọi: Hộp Arbidol màu xanh (Arbido 100mg), hộp Arbidol màu đỏ (Arbidol Maximum 200mg)

* Trọng lượng/viên: Hộp Arbidol màu xanh (100mg), hộp Arbidol màu đỏ (200 mg)
* Độ tuổi được phép sử dụng: Hộp Arbidol màu xanh (từ 6 tuổi trở lên), hộp Arbidol màu đỏ (từ 12 tuổi trở lên)

* Liều lượng sử dụng khác nhau:
- xem chi tiết cách dùng Hộp Arbidol màu xanh (Arbido 100mg),
- xem chi tiết hộp Arbidol màu đỏ (Arbidol Maximum 200mg)

Next Story Older Post Home
Don't Miss
© Hồng Phượng Store. All rights reserved.
Made by Bếp Phượng