Responsive Ad Slot

Quan tâm hiện nay

Tâm điểm

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereigntyTài liệu triết học

tài liệu chính trị học

Tài liệu về khoa học xã hội hay sưu tầm 

Materials of the II International Scientific and Practical Conference (April 28, 2021, Novosibirsk (Russia)). Ed. Zaraisky A.A. - Publishing house CPM "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 108p. Pp. 3-8.

ISBN 978-5-907385-37-5

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty

Hoang Trong Thiet

"World Science 2021. Problems and Development Prospects"

Kênh liên hệ nhanh
Facebook admin: Hồng Phượng
E-mail: hphuongsale@gmail.com

Mô tả

Bếp Phượng

Cà dầm tương Xứ Nghệ

Bánh mì Phượng's

Xem thêm

Don't Miss
© Hồng Phượng Store. All rights reserved.
Made by Bếp Phượng