Hotline: 0964.760.502 / sale@hongphuong.net

$ 09.95


Bôi dầu dừa vào khu vực da có mụn cơm hoặc nốt ruồi, sau đó băng lại. Thay băng và bôi dầu dừa mỗi ngày.

  15

Hãy kết nối với chúng tôi