Responsive Ad Slot

Quan tâm hiện nay

Tâm điểm

Dầu dừa loại bỏ mụn cơm và nốt ruồi

$ 09.95


Bôi dầu dừa vào khu vực da có mụn cơm hoặc nốt ruồi, sau đó băng lại. Thay băng và bôi dầu dừa mỗi ngày.

  15
Don't Miss
© Hồng Phượng Store. All rights reserved.
Made by Bếp Phượng