Nổi bật

Các yếu tố xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản

 Các yếu tố xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản

 Chủ nghĩa tư bản hiện đại sẽ tiếp tục phát triển thông qua chính những cuộc khủng hoảng, những cuộc cải cách để thích ứng, và quá trình phát triển đó cũng chính là quá trình quá độ sang một xã hội mới. Trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản đã xuất hiện những yếu tố của xã hội mới, những yếu tố của nền văn minh hậu công nghiệp, kinh tế tri thức nảy sinh và phát triển; tính chất xã hội của sở hữu ngày càng gia tăng; sự điều tiết của nhà nước đối với thị trường ngày càng hữu hiệu; tính nhân dân và xã hội của nhà nước tăng lên; những vấn đề phúc lợi xã hội và môi trường…ngày càng được giải quyết tốt hơn. Với những đặc điểm trên đây cũng có thể xem đó là những xã hội quá độ, vì nó chứa đựng trong nó cả các yếu tố của chủ nghĩa tư bản và xã hội tương lai

 

Hồng Phượng Store - hongphuong.net

Bánh mì Phượng's - banhmiphuong.com #banhmiphuong
Cà dầm tương Xứ Nghệ - cadamtuongxunghe.com #cadamtuong
Bếp Phượng - bepphuong.net #bepphuong
Cà phê Con Gà #bepphuong


 

Type and hit Enter to search

Close